Presse

Er du journalist og har brug for viden om særligt tilrettelagte uddannelser (STU) eller vil høre et syn på indsatsen på området, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Per Saaby, Formand for STU-foreningen Consentio

Tlf.: 42 39 12 81

Mail: per@fountain-house.dk

Fakta om foreningen Consentio

  • Foreningen Consentio blev etableret i 2011 og har en bestyrelse bestående af syv STU- udbydere
  • Foreningen har aktuelt 66 medlemmer (2019) af både offentlige og private udbydere fra hele landet
  • Samlet set står foreningens medlemmer for uddannelse af ca. 3.000 elever
  • Foreningens formål er at bidrage til udvikling af landets STU-tilbud samt sikre mangfoldighed i tilbuddene

Fakta om særligt tilrettelagte uddannelser

  • STU-tilbuddene er forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år med særlige behov, der ikke er i stand til at tage en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår
  • En STU-uddannelse varer typisk 3 år
  • Mere end 5000 unge er aktuelt i gang med en STU-uddannelse
  • STU-tilbuddene kan være forankret i meget alsidige uddannelsesmiljøer, herunder via private leverandører, de ordinære ungdoms- eller erhvervsuddannelser, specialundervisningen for voksne, produktionsskoler eller efter serviceloven
  • STU-udbyderne kan være enten offentlige eller private

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk