Fordele og tilbud

Som medlem af foreningen Consentio er du en del af et netværk af STU-udbydere, som arbejder for en bæredygtig STU i samarbejde med UU-vejledere og kommuner og på såvel forvaltningsniveau som på national politisk niveau.

Vi har skabt en fælles platform, fungerer som talerør for STU-udbyderne og holder et vågent øje med udviklingen og lovgivningsmæssige ændringer på området.

Og så er det et fantastisk fællesskab at være en del af med mulighed for netværksdannelse, samarbejdspartnere og påvirkning af den politiske dagsorden. 

Som medlem af foreningen får du desuden flere konkrete fordele og tilbud:

  • Afholdelse af konferencer, kurser, workshops og erfa-grupper flere gange årligt
  • Årsmøde med relevante faglige indlæg, netværksdannelse og hyggeligt samvær
  • Rabatter eller gratis deltagelse ved arrangementer afholdt af Consentio
  • Modtagelse af nyhedsbreve på STU-området fire gange årligt
  • Adgang/deltagelse i udarbejdelsen af relevante høringssvar på STU-området

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk