Indsatsområder

I foreningen Consentio er vores indsatsområder opdelt i tre hovedområder:

 • Det politiske niveau
  ​Her følger vi nøje lovgivningen på STU-området, dvs. reformer, der kan have indflydelse på STU-området samt tendenserne på STU-området både på nationalt og kommunalt niveau.

  ​Vi er i løbende dialog med relevante samarbejdspartnere og beslutningstagere, bl.a. i form af indsendelse af høringssvar.

  ​Vi har fokus på, hvordan man bedst navigerer i det politiske system, når man som STU-udbyder befinder sig i krydsfeltet mellem tre ministerier/forvaltninger.
 • Forretningsområdet
  ​Her har vi fokus på at skabe kendskab til foreningen og synlighed omkring vores aktiviteter og holdninger via konferencer, arrangementer, annoncering.

 • Medlemmer og organisation
  ​Her arbejder vi på at skabe et solidt økonomisk grundlag for foreningen via stor medlemstilslutning.

  ​Vi har fokus på at servicere vores medlemmer via fordelagtige tilbud og relevant videndeling, bl.a. i form af vores hjemmeside, nyhedsbreve og konferencer og andre arrangemente

Foreningen Consentio  |  Arvikavej 4, 7800 Skive  |  Tlf. 2985 2988 / 2096 2907  |  E-mail: kontakt@consentio.nu  |  CVR: 34562946