Indsatsområder

I foreningen Consentio er vores indsatsområder opdelt i tre hovedområder:

 • Det politiske niveau
  ​Her følger vi nøje lovgivningen på STU-området, dvs. reformer, der kan have indflydelse på STU-området samt tendenserne på STU-området både på nationalt og kommunalt niveau.

  ​Vi er i løbende dialog med relevante samarbejdspartnere og beslutningstagere, bl.a. i form af indsendelse af høringssvar.

  ​Vi har fokus på, hvordan man bedst navigerer i det politiske system, når man som STU-udbyder befinder sig i krydsfeltet mellem tre ministerier/forvaltninger.
 • Forretningsområdet
  ​Her har vi fokus på at skabe kendskab til foreningen og synlighed omkring vores aktiviteter og holdninger via konferencer, arrangementer, annoncering.

 • Medlemmer og organisation
  ​Her arbejder vi på at skabe et solidt økonomisk grundlag for foreningen via stor medlemstilslutning.

  ​Vi har fokus på at servicere vores medlemmer via fordelagtige tilbud og relevant videndeling, bl.a. i form af vores hjemmeside, nyhedsbreve og konferencer og andre arrangemente

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk