STU udbud

Noget tyder på, at STU-området i fremtiden vil blive mere og mere konkurrenceudsat. Først var det Aabenraa og Aarhus Kommuner, der sendte STU-området i udbud, og senest er også Københavns Kommune fulgt efter. Formålet for kommunerne er at sikre konkurrence på pris og kvalitet, ligesom det sikrer kommunerne en grad af standardisering og ikke mindstgennemskuelighed i de respektive STU-tilbud.

Det kan både være en fordel og en ulempe som STU-leverandør at være med i konkurrencen. Men sikkert er det, at man bør kende til præmisserne for udbudsforretningen, ligesom man skal være indstillet på, at det er meget ressourcekrævende at deltage i et udbud.

Da tendensen til at sende STU-opgaverne i udbud kan betyde helt nye konkurrencevilkår for STU-udbyderne, er det et område, som Consentio har stort fokus på. Dels ønsker foreningen, at der bliver plads til alle seriøse og dygtige STU-udbydere i markedet, og dels er det vigtigt, at vi får indflydelse på, hvordan udbuddet udformes og udbudsprocessen foregår. Derfor er Consentio og medlemmerne i tæt dialog med kommunerne, inden de respektive udbud bliver udarbejdet.

Desuden er hensigten at skabe grobund for videndeling ved arrangementer samt tilvejebringe konkret viden om fordele og ulemper ved tilbudsgivning ved en konference i nærmeste fremtid.

Vi vil ligeledes belyse fordele og ulemper ved partnerskaber og se dette i forhold til det klassiske eller traditionelle kommune/leverandør samarbejde.

Foreningen Consentio  |  Arvikavej 4, 7800 Skive  |  Tlf. 2985 2988 / 2096 2907  |  E-mail: kontakt@consentio.nu  |  CVR: 34562946