Bestyrelse

​Foreningen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som alle beskæftiger sig med særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser.

Ved stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode. Herefter er valgperioden 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første bestyrelsesmøde med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsens rolle er at påse, at:

  • ​Foreningens drift er i overensstemmelse med foreningens formål
  • Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen vedtagne udføres
  • Foreningen drives i overensstemmelse med budgettet vedtaget på generalforsamlingen

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk