Bestyrelse

​Foreningen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som alle beskæftiger sig med særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser.

Ved stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode. Herefter er valgperioden 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første bestyrelsesmøde med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsens rolle er at påse, at:

  • ​Foreningens drift er i overensstemmelse med foreningens formål
  • Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen vedtagne udføres
  • Foreningen drives i overensstemmelse med budgettet vedtaget på generalforsamlingen

Foreningen Consentio  |  Arvikavej 4, 7800 Skive  |  Tlf. 2985 2988 / 2096 2907  |  E-mail: kontakt@consentio.nu  |  CVR: 34562946