​Ind- og udmeldelse

Ønsker du at være medlem af foreningen, kan du blive indmeldt ved at henvende dig til bestyrelsen pr. mail. Indmeldelse kan ske løbende over hele året.

Ønsker du at melde dig ud af foreningen for det kommende år, skal det ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen inden udgangen af september måned. Derudover kan udmeldelse ske ved eksklusion eller ved foreningens opløsning.

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre.

Her henvises i øvrigt til vedtægternes § 4.

Ind- og udmeldelse kan ske til:

Faglig sekretær Morten Overgaard-Larsen, på kontakt@consentio.nu

Foreningen Consentio  |  Arvikavej 4, 7800 Skive  |  Tlf. 2985 2988 / 2096 2907  |  E-mail: kontakt@consentio.nu  |  CVR: 34562946