​Ind- og udmeldelse

Ønsker du at være medlem af foreningen, kan du blive indmeldt ved at henvende dig til bestyrelsen pr. mail. Indmeldelse kan ske løbende over hele året.

Ønsker du at melde dig ud af foreningen for det kommende år, skal det ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen inden udgangen af september måned. Derudover kan udmeldelse ske ved eksklusion eller ved foreningens opløsning.

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre.

Her henvises i øvrigt til vedtægternes § 4.

Ind- og udmeldelse kan ske til:

Faglig sekretær Morten Overgaard-Larsen, på Kontakt@STUforeningen.dk

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk