Privatlivspolitik i

STU-foreningen Consentio

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan STU-foreningen Consentio behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

STU-foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

 1. Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af dataansvarlig ved registrering af kontaktpersoner for medlemssteder, herunder medlemmer af Consentios bestyrelse, eller oplysninger indtastet af konferencedeltagere/medlemmer ved online tilmelding på tilmeldingswebsitet anvendes til formål relateret til afholdelsen af arrangementer, herunder håndtering af tilmelding, samt opkrævning af betaling
 2. Kommunikation: Personoplysninger anvendes til kommunikative formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af din interesse i foreningens arbejde, særligt i form af nyhedsbreve.
 3. Bankforbindelse: Registrering af medlemmer af bestyrelsen

Kategorier af personoplysninger

Nedenfor er angivet forskellige kategorier af personoplysninger, der bliver behandlet om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Fornavn, Efternavn, Email, Adresse, Postnr, By, Institution/Firma, Mobiltelefon
 1. Særligt følsomme oplysninger:
  • For medlemmer af bestyrelsen videregives desuden oplysninger om medlemmernes CPR. Nr. til brug for Consentios bankforbindelse (Danske Bank)
Kilder

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, samt NemTilmeld (databehandler)
 • For medlemmer af bestyrelsen videregives desuden oplysninger om medlemmernes CPR. Nr. til brug for Consentios bankforbindelse (Danske Bank)
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Kontakte den Dataansvarlige beskrevet i punkt 1.

  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

  Sidst opdateret: 4. dec. 2019

  Hvem er vi:

  Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

  Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

  Kontakt os:

  Foreningen Consentio

  CVR: 34562946

  Arvikavej 4

  7800 Skive

  maps Find vej her

  mobil Telefon: 29 85 29 88

  mobil Mobil: 20 96 29 07

  mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk