​Formål

Consentio er en forening for udbydere af særligt tilrettelagte uddannelser. Foreningen har tre primære formål:

  • Samle og være STU-udbydernes fælles talerør
    ​Der findes mange STU-udbydere i Danmark - store som små, offentlige såvel som private. Alle med det ønske at sikre kvalitet i STU-tilbuddene for at give unge med særlige behov de bedste muligheder for at komme videre ud i arbejdslivet. Derfor er det vigtigt at have en fælles platform, fælles mål og et fælles talerør over for omverden.

  • Bidrage til udvikling af STU-tilbuddene
    ​Samfundet udvikler sig løbende og i takt hermed de unges behov og muligheder. Derfor er det vigtigt at have dynamiske STU-tilbud, der er i udvikling og kontinuerligt har fokus på at forbedre tilbuddene.

  • Sikre mangfoldighed i STU-tilbuddene
    ​Der er lige så mange forskellige behov, som der er unge i særligt tilrettelagte uddannelser. Derfor er det vigtigt at have så stor mangfoldighed i STU-tilbuddene, at man sikrer tilbud, der passer til den enkelte unge uanset behov.

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk