​Formål

Consentio er en forening for udbydere af særligt tilrettelagte uddannelser. Foreningen har tre primære formål:

  • Samle og være STU-udbydernes fælles talerør
    ​Der findes mange STU-udbydere i Danmark - store som små, offentlige såvel som private. Alle med det ønske at sikre kvalitet i STU-tilbuddene for at give unge med særlige behov de bedste muligheder for at komme videre ud i arbejdslivet. Derfor er det vigtigt at have en fælles platform, fælles mål og et fælles talerør over for omverden.

  • Bidrage til udvikling af STU-tilbuddene
    ​Samfundet udvikler sig løbende og i takt hermed de unges behov og muligheder. Derfor er det vigtigt at have dynamiske STU-tilbud, der er i udvikling og kontinuerligt har fokus på at forbedre tilbuddene.

  • Sikre mangfoldighed i STU-tilbuddene
    ​Der er lige så mange forskellige behov, som der er unge i særligt tilrettelagte uddannelser. Derfor er det vigtigt at have så stor mangfoldighed i STU-tilbuddene, at man sikrer tilbud, der passer til den enkelte unge uanset behov.

Foreningen Consentio  |  Arvikavej 4, 7800 Skive  |  Tlf. 2985 2988 / 2096 2907  |  E-mail: kontakt@consentio.nu  |  CVR: 34562946