Nyeste Consentio klumme til Uddannelsesmagasinet

En ny start?

Der gik næsten ikke en dag, uden vi i de landsdækkende medier kunne læse om resultaterne af den tidligere regerings målsætning om at reformere en række indsatser inden for uddannelse og beskæftigelse.

Folketingsvalget er for længst overstået, og Foreningen Consentio, der er et branchefællesskab for offentlige og private udbydere af STU, har selvfølgelig store forventninger til den nye regering. Men indtil nu har der kun været få udmeldinger om visionerne på specialområdet, hvor regeringens ønskede ændringer af inklusionsproblematikken på grundskoleområdet har præget debatten.

Vi venter stadig med spænding på den nye regerings visioner for STU-området. Men sikkert er det, at Consentio vil arbejde aktivt for at få indflydelse på at sikre et vedvarende løft af STU-uddannelsen, så kvaliteten af den enkelte elevs uddannelse går forud for tendensen til kommunal hjemtagning og et økonomisk pres. For vi ved, at det kræver faglige kompetencer, specialpædagogisk viden og indsigt at uddanne unge med et særligt behov til en aktiv fremtid som medborgere. Vores unge udgør en vigtig ressource på fremtidens arbejdsmarked.

En reform af erhvervsuddannelserne er netop trådt i kraft. Den betyder skærpede adgangskrav på erhvervsuddannelsesområdet og en række initiativer, der fx skal sikre et attraktivt og fagligt miljø med bedre undervisning, styrket vejledning samt et ungdomsmiljø. Gennem flere år har en fælles målsætning været, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Og netop her er reformen af erhvervsskoleområdet, lige som STU-uddannelsen er, en vigtig brik.

Over sommeren har der været afholdt brobygningsforløb, der skulle styrke eleverne adgang til erhvervsskoleområdet, så de elever, der ikke umiddelbart klarer adgangskravene, kan få et kompetenceløft. Reformen betyder også et velkommen til en kombineret ungdomsuddannelse, der lægger sig i hullet mellem STU, erhvervsgrunduddannelserne og de ordinære erhvervsuddannelser.

Flere kommuner rundt omkring i landet har indarbejdet målsætninger i deres beskæftigelses- og ungepolitikker om, at kommunernes unge skal i uddannelse, og at deres faglige niveau i dansk og matematik skal styrkes, så de opnår mindst 2 på karakterbladet, for at få adgang til erhvervsskoleområdet.

Og endnu engang betyder de nye initiativer udfordringer for STU-udbyderne og øgede krav til STU-eleverne. Som STU-udbydere har vi en forpligtelse til at sikre en bred helhedsorienteret uddannelse til unge med særlige behov, hvor faglig, personlige og social opkvalificering er i fokus, for at støtte eleverne til en aktiv og selvstændig tilværelse som unge voksne. Og vi må nu vedvarende sikre, at de unge på STU-uddannelserne, der evner at tage folkeskolens afgangsprøve, får mulighed for det.

Det er nu det gælder

Kommende STU-elever skal inden længe træffe valget om uddannelsessted. Da vi andre afsluttede grundskolen, havde vi ingen anelse om, hvor vi skulle ende i vores arbejdsliv. Som kommende STU-elev eller som forældre til en ung med særlige behov kan det være endnu vanskeligere at se ind i fremtiden. Derfor opfordrer jeg alle parter til at etablere et godt samarbejde med den kommunale STU-vejleder og STU udbydere, så I sammen kan afdække mulighederne for den særligt tilrettelagt uddannelse og besøge en eller flere af STU-uddannelsesstederne og finde netop det uddannelsessted, der passer til bedst til eleven.

I løbet af september afholdes der en række uddannelsesmesser for unge med særlige behov over hele landet. Besøg de offentlige og private udbydere på messerne for at få viden og indsigt i de mangeartede uddannelsestilbud og find netop den eller de uddannelser, som vil kunne støtte dig til en fremtid som aktiv og selvstændig borger i samfundet.

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk