STU-konference 1/10 2015

Invitation til STU-konference

·​Faglig stolthed og pædagogisk professionalisme

·​Demokratiforståelse og medborgerskab

·​Consentio generalforsamling fra kl. 14:50

Torsdag den 1. oktober 2015 - Kl. 09:45 til 14:30 (16:00)

Severin Kursuscenter, Middelfart

Program for dagen:

09:00-09:45 Indskrivning og morgenbuffet

​09:45 Velkommen til konferencedagen

09:50-11:45 Få fat i din faglige stolthed!

Oplæg om den pædagogiske professions- og praksisforståelsen mellem specialpædagogik og almenpædagogikken i STU. Kan den faglige stolthed forsvinde, når man arbejder hårdt professionelt hver dag? Ja det kan den! Dels fordi det er svært for andre udenforstående at forstå den pædagogiske særegenhed og dels fordi en presset hverdag ofte kan ende i automatikker eller manualer. Derfor er det simpelthen nødvendigt hele tiden at identificere, formulere og diskutere, hvad der sker og hvad man vil i den pædagogiske praksis. Det kræver inspiration og begreber. Med andre ord: oplivning og oplysning!

Oplægget vil udfolde nogle af de mest rammende formuleringer om den professionelle pædagogiske praksis og pege på, hvor i praksis det kan ses. Oplægget har fokus på 1) forholdet mellem almenpædagogikken og specialpædagogikken, 2) forholdet mellem etik, pædagogik og politik, og 3) forholdet mellem professionalitet og personlighed

Oplægsholder er Iben Benedikte Valentin Jensen, der er ansat på Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling på professionshøjskolen UC Syddanmark. Iben udgav i foråret 2015 bogen ”Find din faglige stolthed”.

Der vil være en kort pause på ca. 10 min undervejs

11:45-12:30 Frokost

12:30-14:25 Demokratiforståelse og medborgerskab

Oplægget giver en grundlæggende introduktion til medborgerskab og demokrati / demokratiforståelse med fokus på begreberne i forhold til unge med særlige behov.

Hvorledes kan vi inddrage IT og medborgerskab med særligt henblik på den enkeltes deltagelse i digitale fora, og hvordan man passer på sig selv og hinanden på nettet.

Efter en kort pause vil anden halvdel af oplægget omhandle praksis med afsæt i bud på undervisningsforløb og øvelser, der kan medvirke til at skabe bevidsthed hos unge i STU om såvel egne som andres muligheder for deltagelse i samfundslivet – juridisk og moralsk.

Oplægsholder er Helle Hinge, der begyndte hendes skrivekarriere som børnebogsanmelder Berlingske. I dag skriver og redigerer Helle tekster og bøger og har blandt andet skrevet bogen ”Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse - Idékatalog til studerende på pædagoguddannelsen” samt bogen ”Medborgerskab - Fra teori til praksis”.

Der vil være en kort pause på ca. 10 min undervejs

14:25-14:50 Pause med det bedste kagebord, frugt, kaffe/te m.m. og tid til networking

14:50-15:50 Ordinær generalforsamling i Consentio for medlemmer af Consentio

Officiel indkaldelse og dagsorden udsendes til medlemmer af Consentio i uge 37.

Tilmelding og pris

Dato: Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 09:45-14:30 / 16:00 – indskrivning og morgenmad fra kl. 09:00

Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Tlf. 63 41 91 00. Se mere på

www.severinkursuscenter.dk

Deltagerantal: Der udbydes i alt ca. 70 pladser, som tildeles efter ”først til mølle” princippet.

Pris:

600.- kr. pr. deltager for medlemmer af Consentio

1000.- for ikke medlemmer

Prisen dækker oplæg, morgenmad, kaffe/te, vand, frokost og ”Det bedste kagebord”. Tilmelding er bindende.

Tilmelding: Send mail til Karsten Bendix kab@hki.dk – senest tirsdag d. 29. september 2015

Ved tilmelding bedes du oplyse følgende:

  • ​Navne på deltagere, der tilmeldes konferencen
  • ​Navn på arbejdsplads (ellers medlemssted)
  • ​Faktureringsadresse
  • ​Evt. EAN nummer
  • ​Kontaktnavn, mail og tlf.

Øvrige oplysninger:

Karsten Bendix, Formand: kab@hki.dk

Jeppe Hansen, Næstformand: jh@hilltop.dk

Vi ser frem til en inspirerende og faglig dag

Bestyrelsen i Consentio!

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk