Første online medlemsmøde i foreningens historie

​2022 er skudt godt i gang for STUforeningen Consentio. Efter et online bestyrelsesmøde i uge 2, et effektivt bestyrelsesseminar i uge 5, samt et online møde i UVM af vores formand, var vi klar til at indlede en ny hjørnesten i foreningen, nemlig online medlemsmøde. Det vil være møder fordelt over hele året og de kommer hverken til at erstatte konferencer, årsmøde, eller erfamøder, un at supplere dem. Er du interesseret i at deltage i de kommende, er du velkommen til at rette henvendelse til vores faglige sekretær, Morten, på kontakt@stuforeningen.dk

  

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk