Årsmøde 2018

​Et par spændende dage fyldt med faglig input, gode drøftelser, god mad, underholdning, generalforsamling og hyggeligt samvær. Lyder det hyggeligt? Så skynd Jer at melde Jer til her : Årsmøde 2018


Program

Torsdag den 25. oktober:

9.30-10.20 Registrering og kaffe

10.20-10.30 Velkomst v/ Henrik Friis, formand, Consentio

10.30-12.00 Noemi Katznelson (Se beskrivelse længere nede)

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.00 To be announced

14.00-14.45 Pause og indtjekning

14.45-18.00 Generalforsamling

En længere generalforsamling, hvor vi diskuterer foreningens politik og sætter pejlemærker for det kommende års arbejde.

Bestyrelsen vil udarbejde en beretning, der samtidig som debatoplæg vil stille skarpt på visioner og aktuelle problemstillinger, hvor vi håber på vægtige bidrag fra forsamlingen i en levende debat.(Genereralforsamlingen er også åben for medlemmer, der ikke deltager i resten af årsmødet.)

19.00 Middag

Fredag den 26. oktober:

9.00-12.00 Dorthe Birkemose.

12.00-12.15 Afslutning på årsmødet

12.15-13.15 Frokost

Om oplægsholderne:


Noemi Katznelson er uddannet cand.mag. i pædagogik og historie med en ph.d. i uddannelsesforskning og er i dag en af landets mest anerkendte ungdomsforskere.

Til daglig er Noemi leder af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, og hendes nøglekompetencer er: Ungdom, ungdomskultur, uddannelse, udskoling, overgang til ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, udsatte unge, vejledning og motivation. Hun centrerer sig særligt om de forandringer, der sker i ungdomskulturen, med vægt på unges forhold til uddannelse og arbejde. Noemi modtog i 2013 Mads Rasmussens Mindstepris for sin store forskningsindsats med at skabe fokus og forståelse for erhvervsuddannelsernes værdi for samfundet.

Foruden sin forskning og foredrag varetager Noemi Katznelson en lang række tillidshverv, bl.a. er hun medlem af et ekspertudvalg nedsat af statsministeren under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling mhp at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hun er derudover en del af formandsskabet for det nyoprettede Råd for Ungdomsuddannelser, medlem af Akademirådet for Ny Nordisk Skole etableret af Undervisningsministeriet og næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeriet.

Noemi Katznelson står bag udgivelsen af en lang række publikationer inden for ungdomskultur og uddannelsesforskning og er bl.a. forfatter til bøgerne: Unges motivation og læring – 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet (2013), Ungdomsliv (2009), Udsatte unge – aktivering og uddannelse (2008).


Dorthe Birkemose er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Århus Universitet i 2001.


Hendes fundament er neuropsykologien, og hun brænder for etikken i arbejdet med andre mennesker. Det handler om at styrke fagligheden for at sørge for såvel personalets robusthed som ordentlighed i mødet med mennesker, der har behov for hjælp.

Dorthe Birkemoses foredrag, “Når gode mennesker handler ondt” er et yderst spændende og tankevækkende foredrag, der er af stor relevans for alle, der arbejder med mennesker i den daglige praksis. Ud fra det standpunkt, at der ikke findes onde mennesker – kun onde handlinger, kommer Dorthe ind på, at når mennesket vælger at handle ondt, kommer det sig oftest af, at livet på mange måder kan blive en tand kompliceret.

I “Når gode mennesker handler ondt” italesætter Dorthe Birkmose de onde handlinger og intentionerne med dem, og selvom onde handlinger oftest er et tabubelagt område, så er det uden tvivl et område, der er værd at have fokus på.

Læs mere om Dorthe Birkemose her: https://dorthebirkmose.dk

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk