Tak for den imponerende tilslutning til Konference og generalforsamling!

​112 aktive og interesserede tilskuere deltog den 6/10 til konferencen om den nye bekendtgørelse. Og så blev den efterfølgende generalforsamling også den bedst besøgte i Consentios korte historie. Vi takker:)


Bestyrelsen satte sig efterfølgende sammen og konstituerede sig og det kom til at se således ud:


Formand: Henrik Friis (Kariseuddannelsen)

Næstformand &KasserJeppe Hansen(Hiltop)

Bestyrelsesmedlem: Mie Helslev Rasmussen (Sputnik KBH)

Bestyrelsesmedlem: Kimmie Falk, (Tietgenskolen/Aspit, Odense)

Bestyrelsesmedlem: Britta Bak,(Unges uddannelsescenter)

Bestyrelsesmedlem: Morten Ellehauge (Fremtidslinjen, Køge)

Bestyrelsesmedlem: Casper Jensen (Glad fagskole)

1.suppleant: Marian Kortegaard (Autismecenter Nordbo): Deltager i bestyrelsesmøderne

2.suppleant: Marianne Mikkelsen(IBOS): Deltager ikke i bestyrelsesmøderne


Et fantastisk stærkt hold - og stort tillykke med formandsvalget til Henrik! og tak til Jeppe for et godt formandsår med en medlemsstigning på hele 23%! 

Vi skal heller ikke glemme at takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer Flemming Jeppesen, Marianne Andersen og Carsten Gylling for et godt og tappert stykke arbejde!

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk