Første konference i Consentio fastsat til den 17 marts 2016

Vi har i Consentio fokus på den forestående lovrevision af STU-loven i 2017. Selvom der stadig er et stykke tid til, så er det vigtig at vi retter vores fælles fokus ind i tide. Vi har i Consentio gennem de sidste år haft stort fokus på lovgivning, på dokumentation, og på muligheder for effektmåling. Nu forsøger vi at komme et spadestik dybere. Torsdag den 17. marts tager vi de kritiske briller på, og ser på indholdet i STU'en, og på hvad god uddannelse egentlig er for en størrelse. Der afholdes konference på Brogaarden i Strib, kl. 9.30-15.15, hvor oplægsholderne bliver Steen Nepper Larsen (Lektor, IPU, Aarhus Universitet) og Leo Komiscke-Konnerup (ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet og forfatter).

Steen Nepper Larsen vil under overskriften "Måling af det umålelige? – kritiske tanker fra sidelinjen - En invitation til en fælles drøftelse af hvordan ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov (STU) kan dokumentere og legitimere deres virke" sætte fokus på hvordan ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov (STU) kan, skal og må dokumentere og legitimere deres virke. Gælder det om at kunne måle de ’bløde’ og kvalitative data, lave trivselsmålinger, gennemføre livsduelighedstest, foretage fænomenologiske feltberetninger, indsamle de unges egne ytringer… eller noget helt sjette? Eller er det oppustede kompetencepapir version 2.0. og hele denne idelige og alternative dokumentationsiver dømt til at fejle – eller i værste fald en (selv)påtvungen perversion, der skygger for den vægtige erkendelse, at livet aldrig lader sig formalisere i tal og strategisk og evalueringsfebril fordoblingssnak?

Leo Komischke-Konnerup vil fortælle om ph.d.-projektet "God uddannelse for alle - også for unge med særlige behov". Projektet forsøger at beskrive en specialiseret pædagogisk praksis på to frie pædagogiske institutioner ud fra et almenpædagogisk perspektiv. Hvad bliver synligt i pædagogisk praksis for unge med særlige behov når der anlægges et pædagogisk perspektiv? Gennem anvendelse af kvalitative metoder har projektet fokus på pædagogiske handlingsformer, normative antagelser og institutionelle selvforståelser i to institutioners pædagogiske praksis. Projektet er endnu ikke afsluttet og derfor er alle resultater foreløbige. Projektet er finansieret af 30 frie skoler og uddannelsessteder for unge med særlige behov og løber frem til januar 2017.

Der kommer en endelig invitaion i begyndelsen af januar 2016

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk