En ny STU bekendtgørelse er netop trådt i kraft

​Den 1/7-2016 trådte der en ny STU-bekendtgørelse i kraft. Efter en høringsrunde i april måned, hvor Consentio også kom med deres besyv, er denne nu klar til at blive taget i brug fra det netop startede skoleår. 

Det er en Bekendtgørelse der har som hovedformål, at standardisere uddannelsesplan og kompetencepapirer nationalt, så den skabelon der bliver benyttet i Nordjylland ligner den de bruger på Bornholm. På mange måder en god tanke der ifølge Consentio blåstempler den snart 10-årige ungdomsuddannelse på linje med de andre ungdomsuddannelser, men på den anden side også kan give større udfordringer i at tilbyde et individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud.

Den nye bekendtgørelse består af 1. en vejledning som forklarer og uddyber loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om STU og reglerne i bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016 om STU, 2. En skabelon for en ny uddannelsesplan med tilhørende vejledning, samt 3. en skabelon for et kompetencepapir, også med tilhørende vejledning.

Skoleåret 2016-17 er netop skudt i gang og i Consentio er vi spændte på at følge med på sidelinjen, om den nye STU bekendtgørelse øger muligheden for at kunne tilbyde en bæredygtig STU. Vi er fortrøstningsfulde og håber på det bedste. Både for UU, for uddannelsesstederne og ikke mindst for den unge selv.


Du kan finde den nye bekendtgørelse, samt skabeloner til Uddannelsesplan og kompetencepapir ved at klikke på følgende links:  

Den nye bekendtgørelse


Uddannelsesplan og kompetencepapir

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk