Ulovlig fratagelse af STU-plads i Aarhus kommune.

Ulovlig fratagelse af STU-plads i Aarhus kommune.

Klagenævnet for Specialundervisning har for nyligt behandlet en klage vedr en fratagelse af en ungs STU-plads i Aarhus kommune. 

På grund af vanskeligheder med at kunne leve op til kravet om 21 ugentlige timer, grundet den unges funktionsnedsættelser, valgte kommunen at afbryde dennes uddannelse. Og det står nu fast, at det kan man ikke. 

Klagenævnet skriver bl.a i sin afgørelse: 

"For at sikre en ensartethed i uddannelsestilbuddet fastlægger loven og bekendtgørelsen en ramme for indholdet af ungdomsuddannelsen. Herunder er blandt andet undervisningstimetallet, der skal være til rådighed for deltagerne i ungdomsuddannelsen, fastsat til at udgøre mindst 840 timer årligt", skriver klagenævnet i sin afgørelse.


Det er altså ikke et krav, at eleven skal undervises de 840 timer årligt, men en ramme. En ung kan altså ikke have for store funktionsnedsættelser eller være for svagt fungerende i forhold til at få tilbud om et uddannelsesforløb.


Karina Adsbøl (DF) har ovenpå artiklen “Ulovlig praksis”http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/ulovlig-praksis-fratog-psykisk-handicappet-pige-hendes-uddannelse

bedt undervisningsministeren kommentere denne, i den kommende tid, samt redegøre for om denne praksis foregår i andre kommuner, og hvad hun vil gøre for, at det ikke sker fremoverhttp://www.ft.dk/samling/20151/almdel/buu/spm/255/index.htm


Læs evt mere på:

https://www.folkeskolen.dk/588260/kommunes-ulovlige-stu-praksis-lander-paa-ministerens-bord

og 

http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE8692302/de-manglende-stupladser/
Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk