STU-udbuddet i Københavns Kommune netop afsluttet

Det længe varslede STU-udbud i Københavns Kommune er nu gennemført og netop afsluttet, da seks private STU-udbyderne i starten af marts måned underskrev rammekontrakter med Københavns Kommune. Rammekontrakter, der løber fra den 1. april 2014 – til 31. marts 2019 med mulighed for forlængelse i op til to år, og som repræsenterer visitation af ca. 300 nye elever årligt.

Kommunen ønskede at reducere antallet af leverandører fra ca. 90 til kun nogle ganske få for at få et bedre overblik over de benyttede STU-tilbud samt sikre gennemskuelighed af tilbuddene. Samtidig var det vigtigt at bibeholde mangfoldigheden af leverandører, så der fortsat er et tilbud, der passer til den enkelte elev uanset dennes behov.

Consentio har fulgt udbudsprocessen tæt og har løbende været i dialog med Københavns Kommune og UU-vejledere helt op til udbuddets publicering. Formålet har været at bidrage til at give kommunen indsigt og forståelse for STU-elevernes behov, og herunder også forstå leverandørernes præmisser, for derved at få indflydelse på udbuddets indhold. Det lykkedes ganske godt.

Et væsentligt tiltag, da vi må formode, at flere andre kommuner vil følge i Københavns Kommunes fodspor og konkurrenceudsætte deres STU-tilbud, hvor de formentlig også vil kigge hovedstadens udbudsindhold efter i sømmene.

Læs mere om Consentios syn på dette ved at klikke her »

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk