Høringssvar vedr. kombineret ungdomsuddannelse

​I forbindelse med udformning af Lov om ny kombineret ungdomsuddannelse har Consentio været på banen og søgt indflydelse på den endelige lovgivning via et høringssvar afgivet i marts 2014. Det ligger os nemlig meget på sinde, at den nye kombinerede ungdomsuddannelse ikke kommer til at skulle gøre det ud for et STU-tilbud til unge mennesker, der har brug for den helt særlige støtte, som et STU-tilbud kan tilbyde. I Consentios høringssvar beder man lovgiverne om at have fokus på følgende:​

- At unge visiteret til ny kombineret ungdomsuddannelse fortsat skal have adgang til deres kommunes øvrige støttemuligheder, herunder mentorstøtte

- At der er behov for at have fleksibilitet i antallet af pladser til ny kombineret ungdomsuddannelse

​- At man indskriver de gode samarbejdsmuligheder med anerkendte offentlige og private STU-udbydere i lovteksten

- At elevernes kontaktpersoner på ny kombineret ungdomsuddannelse skal have de rette faglige kompetencer til at varetage elevernes individuelle behov

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk