Nyt bestyrelsesmedlem i Consentio

Consentios bestyrelse har fået et nyt medlem. Det drejer sig om Carsten Gylling fra Sputnik STU, som fra at have været suppleant nu er indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem.

Carsten Gylling overtager pladsen fra Bodil Hylleberg fra AspIT Vejle, der af
personlige årsager har valgt at trække sig ud af bestyrelsen.

Vi takker Bodil Hylleberg for hendes store indsats i Consentios bestyrelse, hvor hun
bl.a. har ydet et flot stykke arbejde i forhold til opbygning af foreningen.

Consentios nuværende konstituering fastholdes frem til den kommende generalforsamling i
september 2014, hvor ca. halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på genvalg.

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk