Ordinær generalforsamling i Consentio

Den 11. september 2014 afholder Consentio ordinær generalforsamling for Consentios medlemmer.

Dagsordenen er følgende:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Bestyrelsens beretning.

3.Godkendelse af det reviderede regnskab.

4.Indkomne forslag.

• Bestyrelsen ønsker at få foretaget en række vedtægtsændringer, så disse er tidssvarende

5.Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

6.Valg af bestyrelse.

• På Valg er:

- Kimmie Falk, Tietgen, AspIT, Odense – genopstiller

- Flemming Jeppesen, Autismecenter Nord-bo – genopstiller

- Bestyrelsespost for Bodil Hyllebjerg – første suppleant Carsten Gylling, Sputnik STU genopstiller
​ til denne post

- Bestyrelsespost for Morten Overgaard-Larsen – anden suppleant Marianne Bønløkke Andersen,
​ Autismecenter Syd

- Valg af 1. suppleant

- Valg af 2. suppleant

- Bestyrelsen opfordrer til, at både private, og især offentlige medlemmer opstiller, så vi sikrer en
​ mangfoldig medlemsrepræsentation i bestyrelsen.

7.Valg af revisor.

8.Eventuelt.

​​Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen, senest 2 uger før generalforsam­lingen afholdes.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med STU-konferencen og er koordineret med konferencens program. 

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk