Consentio's klumme marts 2015

​Mange kommende elever skal inden længe træffe valget om deres kommende uddannelse. Da forrige generation afsluttede grundskolen, havde de færreste en anelse om, hvor de skulle begynde og ende i deres arbejdsliv, men blev hjulpet godt på vej af håndbogen ”Hvad kan jeg blive”, der på interessant vis kunne vejlede enhver ung mod interessante og relevante uddannelser og jobs.

I dag er udvalget af uddannelser for mange næsten uoverskueligt og fristelserne for at prøve ”dit og dat” er her store. Fra sommeren 2015 bliver det ikke nemmere. Her implementeres en ny erhvervsskolereform, der blandt andet indeholder nye og strengere adgangskrav på erhvervsuddannelserne. Hertil kommer en ny uddannelse, den kombinerede ungdomsuddannelse, der udbydes af konsortier over hele landet. Consentios frygt er, at flere af de unge, der traditionelt vil være i målgruppen for en STU uddannelse, forventeligt bliver ”test-kaniner” i det nye uddannelsestilbud – i håbet om at de kan gennemføre dette og derved sparre kommunerne for penge. Men for de fleste unge med særlige behov er og bliver STUen den bedste start på voksenlivet – et 3-årigt individuelt tilpasset og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som giver en bred grunduddannelse til et aktivt liv som medborger i Danmark og en uddannelse, der ligeledes kan være et kvalificeret springbræt til videre uddannelse og/eller beskæftigelse.

Som kommende STU-elev eller som forældre til en ung med særlige behov kan det være vanskeligt at se ind i fremtiden og vælge det uddannelsestilbud, der matcher den unge bedst. Derfor opfordrer jeg fortsat med, at du som ung eller I som forældre etablerer et godt samarbejde med den kommunale STU-vejleder, således I sammen kan bruge foråret til at afdække mulighederne og besøge en eller flere af STU-uddannelsesstederne med henblik på at finde netop det uddannelsessted, der passer til dig.

Udbydere af STU har alle fokus på at tilbyde et indhold, der matcher og motiverer den unge, og vil gå langt i samarbejde med den unge for at tilrettelægge et indhold, der er fagligt, socialt og personligt udviklende og som er medvirkende til, at eleven deltager og får lyst til at møde. For stabilt fremmøde og minimalt fravær er et yderst aktuelt tema i STUen. Flere af landets kommuner begynder nu at have et ensidigt blik på elevernes fremmødeprocenter. Den forsimplede parole er ”mød eller forsvind” eller sagt med andre ord, ”Har du for meget fravær – så stopper kommunen din uddannelse og iværksætter en anden indsats”.

Men vi skal huske hinanden på, at der var en grund til, at eleven fik bevilliget en STU uddannelse. Ikke alle STU elever kan møde med samme timetal og intensitet igennem hele STU forløbet. Der er elever, der eksempelvis trættes, rammes af et lavt energiniveau i mørke tider og oplever milde vinterdepressioner for så i perioder med forår, varme og sommer at finde kræfter til at vise fremmøde ud over det forventede. Andre har måske behov for et mindre ugentligt timetal fordelt på flere uger end normalt. Og det er vel sådan vi bør anskue STU: En individuel særligt tilrettelagt uddannelse, hvor et fleksibelt fremmøde giver plads til alle elevers forskellige behov og giver dem muligheden for at gennemføre uddannelsen med afsæt i deres individuelle ressourcer og kompetencer.

STU er her – valget er dit!

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk